Ouders

Opvoeden Centraal biedt verschillende vormen van opvoedingsondersteuning. Nadat we elkaar telefonisch hebben gesproken, plannen we een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waar je als ouder of als gezin tegenaan loopt en wat je veranderd wil zien. Aan de hand van dit gesprek beslissen we of we het traject met elkaar aangaan en maken we een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staan de doelen omschreven en staat beschreven op welke manier we aan de slag gaan met de doelen. Dit kan via één van de onderstaande vormen of een combinatie hiervan:

Video-hometraining

Video-hometraining (VHT) is er op gebaseerd dat alle ouders en kinderen fijne momenten met elkaar willen hebben. Elk kind zoekt contact met de ouders. Soms is het lastig te zien hoe ze contact zoeken. Bij video-hometraining gaan we samen op zoek naar de momenten waarop je kind contact zoekt en naar de behoeftes van je kind. Op deze manier kan je aansluiten bij wat hij of zij nodig heeft en kan je de positieve momenten met je kind uitbreiden. Ik maak korte opnames van maximaal 10 minuten van een samen gekozen situatie. Een week later bespreken we de beelden met elkaar. De positieve beelden uit de opnames van verschillende situaties in jouw gezin zijn het vertrekpunt om ook de moeilijkere opvoedsituaties aan te pakken. 

Opvoedingsondersteuning

Samen kijken we waar je tegen aan loopt in de opvoeding en stellen we doelen op waar jullie als gezin aan willen werken. Door middel van gesprekken, observaties en door samen te oefenen tijdens lastige momenten, gaan we vervolgens werken aan deze doelen. Tussen de gesprekken door ga je ook zelf aan de slag.

Hoogsensitiviteit (HSP)

Heb je het idee dat je kind hoogsensitief is en wil je meer weten hoe je hier mee om kunt gaan? Dan ondersteun ik jullie bij jullie vragen en kunnen we samen kijken hoe jullie hier mee om kunnen gaan in jullie gezinssituatie. 

Gezinsgesprekken

In sommige situaties is het prettig als kinderen betrokken worden bij het werken aan een doel. Door stil te staan bij wat de ander bedoelt en door stil te staan hoe je hier zelf op kan reageren, krijg je meer grip op een gesprek. Hierdoor wordt het makkelijker om je te verplaatsen in de ander en met elkaar tot concrete afspraken te komen.

Triple P (0 tot 12 jaar)

Triple P gaat er vanuit dat als je kinderen positief benaderd, negatief gedrag afneemt. Aan de hand van 10 à 12 gesprekken wordt achtereenvolgens gewerkt aan het positief benaderen van je kind en het stellen van consequenties. Dit doen we door middel van gesprekken, oefeningen en observaties. Triple P kan ingezet worden als volledig traject of als onderdeel van de opvoedingsondersteuning die ik bied. 


De ondersteuning vindt plaats bij jou thuis. Soms kan het voor jezelf en je kind fijn zijn als de opvang of de school betrokken wordt bij de ondersteuning. Samen bekijken we hoe we hen kunnen betrekken.
 
Wil je weten wat Opvoeden Centraal voor jou kan betekenen? Neem dan contact met me op.