Professionals

Opvoeden Centraal biedt verschillende vormen van ondersteuning aan professionals die werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. We plannen een kennismakingsgesprek waarbij we bespreken waar je tegenaan loopt. Aan de hand van dit gesprek beslissen we of we het traject met elkaar aangaan en stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak staan de vragen en op welke manier we aan de slag gaan met die vragen. Dit kan via één van de onderstaande vormen of een combinatie daarvan:

Video-interactiebegeleiding (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) is het ondersteunen van de omgang tussen professionals onderling of tussen een professional en een kind aan de hand van beelden. We bekijken en analyseren beelden van interacties. We kijken samen naar de behoeftes van het kind en hoe jij als professional daar het beste bij kan aansluiten. De positieve beelden uit de opnames zijn het vertrekpunt om ook de moeilijkere momenten aan te pakken.

Observaties

Aan de hand van observaties, geef ik je adviezen. Daarnaast kan ik met je meedenken over wat er misschien nog extra nodig is voor de ondersteuning van een kind.  

Ondersteuning bij gesprekken met de ouders

Soms is het fijn wat extra ondersteuning te krijgen als je met ouders wilt bespreken wat een kind nodig heeft. Ik kan je hierbij ondersteunen, zowel voor als tijdens het gesprek.

Wil je weten wat Opvoeden Centraal voor jou kan betekenen? Neem dan contact met me op.