Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Ik vervul voor kortere of langere tijd de rol van pedagogisch coach en beleidsmedewerker in kinderopvangorganisaties. In deze rol bied ik individuele coaching en/of teamcoaching en ondersteun ik de pedagogisch medewerkers bij vragen over kinderen. Ik check het pedagogisch beleid en pas dit zonodig aan, zodat het beleid volledig voldoet aan de eisen van de Wet IKK. Daarnaast bekijk ik dan ook hoe dit beleid vervolgens uitgevoerd wordt en zichtbaar is op de groep.